Làm sao để Đăng Ký một tài khoản?

– Bạn có thể Đăng Ký tài khoản tại đây

Làm sao để Đăng Nhập?

– Bạn vui lòng vào đây để Đăng Nhập.

Làm sao để Nạp Tiền?

– Bạn vui lòng vào đây để Nạp Tiền.

Làm sao để Mua Game?

– Vào bài viết game mà bạn cần mua và ấn vào Mua Ngay.

Làm sao để xem Lịch Sử GD?

– Bạn vui lòng vào đây để xem Lịch Sử GD.

Làm sao để kích hoạt Game?

– Bạn vui lòng vào đây để kích hoạt game sau khi đã mua.